Gamer veroordeeld na neersteken baby

Een twaalfjarige Engelse jongen is veroordeeld tot een half jaar gevangenisstraf vanwege het neersteken van zijn zeven maanden oude neefje. De 12-jarige ging over tot deze daad omdat zijn neefje bleef huilen en hem hierdoor afleidde van zijn video-game.

De jongen werd schuldig bevonden aan het opzettelijk toebrengen van zwaar lichamelijk letsel in plaats van poging tot moord. De rechter die hem veroordeelde omschreef de zaak als een hele zeldzame rechtszaak. De jongen heeft een keukenmes gebruikt om de baby neer te steken en heeft vervolgens dit mes verstopt onder een kast. De baby had zware verwondingen maar is volledig hersteld na een spoed-operatie.