Warskip mooiste West-Friese woord

Noord-Holland-noordUit een enquête van de Stichting Creatief Westfries blijkt dat het Westfriese woord voor logeren of logé, 'te warskip' of 'warskippertje', het mooiste woord in die streektaal is. Het is een verbastering van 'waardschap'. Als je vroeger onderdak zocht, vond je dat bij de waard, in zijn herberg.

Op twee staat het woord 'pittig'. Maar dan niet in de Nederlandse betekenis. 'Pittig' betekent in het West-Fries aardig, lief. Een 'pittig moidje' is een aardig meisje, en als je zegt 'pittig daan', dan heb je met mooi gedaan. Plek drie is ingeruimd voor 'sprage', wat zoveel wil zeggen als 'lui ontspannen zitten'. Maar dan wel in het voorjaarszonnetje.

West-Fries is een dialect dat wordt gesproken in de kop van Noord-Holland. Globaal gezien vanaf boven Alkmaar. Steden die binnen dat gebied liggen zijn Medemblik, Enkhuizen en Hoorn. Onder jongeren komt West-Fries als dialecttaal nog maar weinig voor. Verwacht wordt dat het echte West-Friese dialect binnen 30 jaar uitgestorven is. Het West-Friese dialect heeft overigens weinig met de Friese taal te maken; het is grotendeels afgeleid van het Nederlands.

Voorbeeld van zinnen in het West-Fries: ''Kè je déérom efkes belle, ik ben hêlegaar van de rel'' (Kun je daarom even bellen, ik ben helemaal van slag) of: ''Met heur mooie ouwe ouge keek opoe d'r an en zee: Moin moidje, je benne nou ien keer gewoôn aars as 'n aar'' (Met haar mooie oude ogen keek oma haar aan en zei: Mijn meisje, je bent nou eenmaal gewoon anders dan een ander).

Eerder bleek dat Liefde het mooiste Nederlande woord zou zijn, Houdoe het mooiste Brabantse woord, en Goesting het mooiste Vlaamse.