Borssele blijft open

Kerncentrale Borssele blijft na 2013 open. De sluiting van Borssele in dat jaar was opgenomen in het regeerakkoord van het huidige kabinet, maar een meerderheid in de Tweede Kamer steunt nu de wens van staatssecretaris Van Geel (CDA, Milieu) om Borssele toch niet te sluiten. Tegelijkertijd investeert het kabinet 250 miljoen euro in de ontwikkeling van duurzame energie.

Regeringspartij D66 was jarenlang tegen het langer openhouden van de kerncentrale, maar in ruil voor investeringen in duurzame energie wilde de partij toch instemmen met de plannen van Van Geel. De VVD is altijd al voorstander van de kerncentrale geweest en ook het CDA had al eerder te kennen gegeven meer gebruik te willen maken van kernenergie.

Het langer openhouden van Borssele heeft een aantal belangrijke voordelen. Bij kernenergie komt geen koolstofdioxide vrij. Jaarlijks scheelt dat 1,5 miljoen ton co2-uitstoot, waardoor Nederland makkelijker kan voldoen aan internationale verplichtingen, zoals het Kyoto-verdag dat sinds februari van kracht is.

Bovendien zou de regering EPZ, de eigenaar van Borssele, bij sluiting moeten afkopen. Omdat EPZ een onbeperkte vergunning voor de exploitatie van Borssele heeft, kan dit de staat wel een miljard euro kosten.

Het openhouden van de kerncentrale is al eerder onderwerp van discussie geweest. In 1994 besloot een kamermeerderheid Borssele voor 2004 te sluiten. Toen de geplande sluiting niet door leek te gaan leidde dit tot fel protest van Greenpeace.

Kerncentrale Borssele
Kerncentrale Borssele