'Voorlichting over seks achterhaald'

De hedendaagse seksuele opvoeding is te ouderwets. Jongeren krijgen alleen maar verteld hoe ze geslachtziektes en zwangerschappen moeten voorkomen. De emotionele kant van seks blijft te vaak onderbelicht. Dit concludeert de Volkskrant vandaag in een artikel na een rondgang met deskundigen.

Scholen geven vaak geen seksuele voorlichting. Jongeren stellen hun vragen op het gebied van seks vooral aan elkaar; ook op het internet. De vragen zijn vooral praktisch van aard: 'Hoe moet ik pijpen? of 'Wie moet er boven?'.

Seksuologen en deskundingen zijn het er over eens dat seks 'een ding' is geworden. Ingvil van de Lisdonk van de Rutgers Nisso Groep, het kenniscentrum voor seksualiteit, meent dat er meer gesproken moet worden over de grenzen en hoe je die aangeeft.

Lager opgeleide jongeren zijn vooral kwetsbaar, zo is uit verhalen rond de groepsverkrachtingen in Rotterdam gebleken. Jos Frenken, seksuoloog, meent dat er al op de basisschool een vak omgangskunde moet komen. "Jongens moeten vroeg leren dat 'nee' ook echt een nee betekent." En meisjes moeten hun grenzen stellen, aldus de seksuoloog.

Jos Frenken was getuigendeskundige bij één van de groepsverkrachtingzaken in Rotterdam. De rechter veroordeelde twee jongens deze week tot celstraffen. "De jonge daders hadden nauwelijks empathie voor hun slachtoffers, ze behandelden deze meisjes als speelgoed," aldus Jos Frenken. Maar hij bekritiseert ook de slachtoffers: ze waren erg meegaand, ze wilden er graag bijhoren. Juist daarom moeten jongeren leren met elkaar om te gaan, vindt hij.

Lou Repetur van Pretty Woman, een project dat voorlichting en hulp biedt aan meisjes die risicovolle seksuele contacten hebben, vindt dat er een groot gebrek aan voorlichting is op scholen. Zij ziet graag dat kinderen al in groep één van de basisschool leren over hun lichaamsdelen en dat hun lichaam echt van hún is.

Tevens kan er beter woren gewaarschuwd voor internet volgens de deskundigen. Op internetsites stellen jongeren vragen over seks, maar mensen maken hier misbruik van. Aangiftes van zedenmisdrijven na internetcontact zijn in de lift: het Korps Landelijke Poltiediensten meldt tussen 2003 en 2004 een groei van enkele tientallen naar honderd aangiftes. Chris Groeneveld van het Korps vindt dat de overheid beter moet waarschuwen, maar weet ook dat deze de jongeren maar moeilijk kan bereiken.