VWO'ers klagen over examen Engels

Icoon Examen nieuws Op de vierde dag van de eindexamens heeft het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (Laks) opnieuw veel klachten gehad. Negenduizend klachten zijn er vandaag binnengekomen, waarvan ruim 2.200 klachten over het VWO examen Engels. De teller staat inmiddels op ruim 34.000 klachten.

De VWO'ers klaagden met name over de 'lange, saaie en moeilijke teksten', aldus een woordvoerder van het Laks. Hierdoor kwamen velen in tijdnood. Over het VWO examen maatschappijleer werd daarentegen nauwelijks geklaagd, hetgeen ook geen verrassing is, aangezien zeer weinig scholieren dit examen hebben gemaakt.

Ook de havisten klaagden vaak. Het examen biologie kreeg bijna duizend klachten, over tekenen kwamen vijfhonderd klachten binnen. De VMBO' ers zetten vandaag hun tanden in wiskunde. Daar kwamen achthonderd klachten over binnen, volgens het Laks een groot aantal voor het VMBO.

Meer over de examens lees je in het Examenforum en via examen.fok.nl!