Veel kritiek op plan dialoog evolutie en schepping

Maria van der Hoeven nieuwsHet plan van CDA-minister Maria van der Hoeven om een debat over de evolutietheorie en de scheppingsgedachte te organiseren met haar ministerie, heeft tot veel kritiek geleid vandaag. De bewindsvrouw wil dat debat omdat volgens haar erkend moet worden ''dat de evolutietheorie niet compleet is, dat we nog steeds nieuwe dingen ontdekken''.

Van der Hoeven gaf aan op haar departement een hoorzitting te willen organiseren om een dialoog op gang te brengen tussen wetenschappers en aanhangers van de scheppingsgedachte. Ze wilde daarbij wetenschappers als medicus Piet Borst en bioloog Ronald Plasterk uitnodigen.

Van der Hoeven wilde in de discussie overigens ook de omstreden Intelligent Design theorie (ID) betrekken. Een Amerikaanse stroming die een 'bewust ontwerp' vermoedt achter het leven op aarde. Veel wetenschappers zien die theorie als een verkapte vorm van 'creatonisme', welke uitgaat van het bijbelse scheppingsverhaal

Scheiding kerk en staat
Ronald PlasterkPlasterk, als bioloog gespecialiseerd in de moleculaire genetica (DNA-onderzoek) en onder meer hoogleraar Ontwikkelingsbiologie aan de Universiteit van Utrecht, zei vanmiddag niets te zien in een dergelijk debat. Hij vindt dat Van der Hoeven met dit plan eens te meer aantoont kerk en staat niet te kunnen scheiden.

Zeki Arslan van Forum, het instituut voor multiculturele ontwikkelingen, vreest dat orthodoxe schoolbesturen zo'n evolutiedebat zullen aangrijpen om naaktheid en homoseksualiteit uit het lesprogramma te schrappen.

Vanuit de Kamer kwam er kritiek van Van der Hoevens eigen CDA-fractie. Samen met de VVD lieten die vandaag weten dat een dialoog over het ontstaan van het leven niet van een minister behoort uit te gaan. D66 wees erop dat zes jaar geleden al is vastgelegd dat alle scholen de evolutietheorie behoren te onderwijzen. De LPF vraagt zich af of de minister het soms als haar taak ziet de 'ID-gedachte' door te laten klinken in het onderwijs. Als dat zo is dan hebben we een probleem, want dan is de scheiding van kerk en staat in het geding, zo zei LPF-Kamerlid Margot Kraneveldt.

PvdA-Kamerlid Mariette Hamer stelde eerder al Kamervragen om te weten hoe het protestants-christelijk onderwijs omgaat met de evolutietheorie. Op het protestants-christelijke Augustinus College in Groningen ontstond ruim een week geleden ophef over het doceren van de theorie. Rector P. Boon liet weten niet te tolereren dat een leraar voor de klas de evolutietheorie aanhangt.