Agent-orange schadeclaim in VS afgewezen

Een schadeclaim die een groep Vietnamezen had ingediend tegen een aantal chemische bedrijven is door een rechter in New York afgewezen. De claim betrof bedrijven die het Amerikaanse leger tijdens de Vietnamoorlog het verdelgingsmiddel agent orange hadden geleverd. Agent orange bevat dioxine en dat heeft volgens de claim niet alleen geleid tot uitgebreide milieuschade maar ook tot geboorteafwijkingen op grote schaal.

Tot heden ten dage worden er in Vietnam kinderen geboren met ernstige afwijkingen, die te wijten zouden zijn aan het gebruik van agent orange. De Amerikanen zetten het tussen circa 1965 en 1973 in om bossen te ontbladeren zodat de vijand zich minder goed kon verbergen.

De Vietnamezen beschuldigen de Amerikaanse bedrijven van misdaden tegen de menselijkheid. Rechter Jack Weinstein oordeelde vandaag echter dat er ten tijde van de oorlog geen nationaal of internationaal verdrag was dat het gebruik van agent orange verbood.

Advocaat William Goodman, die de claim namens de Vietnamezen had gedeponeerd, gaat tegen het besluit in beroep.


Niks geen fotofuck of andere manipulatie. Dit is rechts op de foto het nu 5-jarige Agent orange-slachtoffer Xuan Minh.


Meer foto's en nadere info over geboorte-afwijkingen t.g.v agent orange.