Pool beboet voor beledigen Paus

Reya (vertaald en herschreven) had ons via de nieuws-submit te melden:

Een Poolse journalist is door een rechtbank in Warschau schuldig bevonden aan het beledigen van de Paus. De journalist, Jerzy Urban, kreeg een boete van ruim 5000 euro voor het beledigen van een bevriend staatshoofd.

Urban pleitte zichzelf vrij op gronde van vrijheid van meningsuiting. De rechtbank achtte hem niettemin schuldig aan het opzettelijk beledigen van de Paus, "met als doel het beledigen van de katholieke kerk", aldus het vonnis. De katholieke kerk kent een grote aanhang in Polen, en de Paus komt zelf ook uit Polen. De Paus staat zo hoog in aanzien in Polen, dat kritiek in Polen op het hoofd van de katholieke kerk vrijwel taboe is, aldus verklaart een correspondent van de BBC in Warschau.

In het gewraakte artikel noemde Urban, vroeger een woordvoerder van het communistische bewind in Polen en thans hoofdredacteur van de Poolse krant Nie, Paus Johannes Paulus II "de Brezjnev van deze tijd" en "een impotente oude man". Leonid Brezjnev was ruim twintig jaar secteraris generaal van de CPSU, de voormalige communistische partij in de Sovjet-Unie. Een woordvoerder van een mondiale belangenvereniging voor vrije pers sprak van een gevaarlijke uitspraak voor een EU-land. Tegenstanders van Urban zijn evenmin blij met de uitspraak; de eis van de procureur was tien maanden cel.