Moslimradicalen weigeren hulp christenen in Atjeh

Icoon Buitenlands nieuws In Indonesië weigeren radicale moslims in Atjeh de aangereikte hulp van christenen en christelijke organisaties. Ook hulp van Amerikanen en Europeanen wordt door deze groep structureel geweigerd, terwijl de lokale bevolking in acute nood verkeert als gevolg van de zeebeving. Dat zegt de bisschop van Medan, mgr. Anicetus Sinaga.

Het bisdom in het rampgebied heeft twee ploegen met hulpverleners naar de getroffen streek gezonden. Die hebben inmiddels duizenden gevluchte mensen opgevangen. "Zij komen uit Banda Atjeh. Die stad is een spookstad. De stank van de lijken is er niet te harden. Mensen willen er dan ook weg. Ze willen alles zo snel mogelijk vergeten en doorgaan met hun leven", zo zegt Sinaga.

De meeste lokale bewoners verwelkomen de buitenlandse hulp van harte. Bij de radicale moslims is dat niet het geval. Sinaga: "Maar de moslimfundamentalisten zijn kleingeestig. Zij waarschuwen hun mensen voor de noodhulp van Amerika, Europa en de Kerk. Die moet geweigerd worden, omdat het slechts een middel zou zijn om Atjeh te kerstenen. Als wij mensen helpen, doen wij dat maar omwille van één ding: humaniteit en niet om zieltjes te winnen."