'Turkije te hard tegenover de EU'

Scootmobiel had ons via de nieuws-submit te melden:

Volgens CDA-Europarlementariër Camiel Eurlings stelt Turkije zich te hard op tegenover de Europese Unie (EU) en voert het een soort van 'power play' uit om maar niet te veel te hoeven toegeven aan eisen van de EU. Eurlings is één van de opstellers van het advies van het Europees Parlement over de toetredingsonderhandelingen met Turkije. De EU-regeringsleiders zullen daar, mede aan de hand van dat advies, deze maand (17 december) over stemmen.

Eurlings zegt dat de Turken ''aan alle kanten blijven duwen en drukken. Dat is niet goed''. De Europarlementariër bezocht samen met een aantal collega's de afgelopen dagen Turkije. Daarbij is heel stevig met premier Recep Tayyip Erdogan gesproken. Eurlings heeft in dat gesprek vooral aangedrongen op meer rechten voor de Koerden. De CDA'er zegt de indruk te hebben dat de Turken aan alle kanten proberen zich hard op te stellen, om te voorkomen dat Europa nog meer eisen stelt. ''Dat macho-gedrag heeft het risico dat de Turkse bevolking vindt dat Europa te veel vraagt en zich afkeert van de EU. Je merkt nu ook dat de mensen kritisch zijn over Europa. Dat moet niet te veel toenemen, want dan zijn we nog verder van huis.''

De CDA'er vindt dat de Turken ''de nodige voorwaarden opgelegd moeten krijgen'', alvorens de onderhandelingen kunnen beginnen. Daarbij gaat het vooral om eisen op het gebied van mensenrechten en vrijheden voor religieuze minderheden. ''Turkije kan alleen deel uitmaken van Europa als het zo vrij is als de rest van Europa. Dat is nu nog niet het geval'', aldus Eurlings.

Afgelopen weekend zei permier Erdogan nog dat Turkije niet zal accepteren dat de leiders van de EU op hun top van 17 december met nieuwe voorwaarden komen waaraan Turkije moet voldoen om EU-lid te worden.