Algeheel burkaverbod Vlaanderen in de maak

burka Als het aan de Vlaamse minister van Inburgering, Marino Keulen, ligt, dan komt er in heel Vlaanderen een verbod op het dragen van burka's in het openbaar. Keulen is van mening dat het allesbedekkende islamitische gewaad een potentieel gevaar vormt voor de veiligheid en openbare orde.

Uitgangspunt van het model, dat nog in de maak is, is dat iedere burger in Vlaanderen identificeerbaar moet zijn in het openbaar. Het voorhoofd, de wangen, de ogen, de oren, de neus en de kin dienen daarbij gevrijwaard te zijn van bedekking. Het model maakt enkele uitzonderingen. Zo geldt het niet voor evenementen als carnaval, processies en optredens van de sint en de kerstman.

Initiatiefnemer van het voorstel is de Maaseikse burgemeester Jan Creemers, in wiens gemeente al een burkaverbod geldt. Volgens hem voelen inwoners zich onveilig door de aanwezigheid van vrouwen in een burka.

"Als minister van Inburgering heb ik respect voor cultuur, traditie en geloof, maar het dragen van een boerka heeft niets met geloof te maken, wel met de traditionele klederdracht in Pakistan en Afghanistan"", aldus Keulen. Het reglement wordt nu verstuurd naar alle 308 Vlaamse steden en gemeenten. Zij zijn vrij om het al dan niet toe te passen.

In Antwerpen en Gent is al een burkaverbod van toepassing.