Weg voor Turkije naar EU lijkt open

De lucht tussen Turkije en de Europese Unie (EU) lijkt geklaard te zijn. Het ongenoegen dat de afgelopen week rees over de opstelling van de Turkse regering is gisteren uit de weg geruimd. Bovendien maakte de Turkse premier Erdogan bekend dat er géén overspel-wet zal komen onder zijn bewind. Tevens zegde Erdogan toe dat zijn land de scheiding tussen kerk en staat zal waarborgen.

Alles duidt er nu op dat de Europese Commissie begin oktober een positieve aanbeveling zal uitbrengen over het openen van onderhandelingen met Turkije over het EU-lidmaatschap. Op basis daarvan zullen de regeringsleiders half december besluiten of en, zo ja, wanneer de officiële besprekingen starten ter voorbereiding op de toetreding van de Turken tot de EU. De verwachting is dat de toetredingsonderhandelingen jaren zullen duren en dat de daadwerkelijke aansluiting zeker niet eerder dan in 2015 zal zijn.

Er blijft overigens nog wel wat kritiek te horen. Zo blijft Europarlementariër Eurlings (CDA) uiterst kritisch over de mensenrechtensituatie in Turkije. Hij hekelt met name dat het Turkse parlement pas in 2007 de begroting van het leger mag controleren en dat er nog altijd martelingen plaatsvinden in gevangenissen. In een interview met Radio 1 zei Eurlings dat wat hem betreft de deur voor Turkije op slot moet blijven ''zolang wij in Turkije geen christelijke kerken kunnen bouwen, zoals zij in ons land moskeeën kunnen bouwen.''

De Franse premier Raffarin uitte gisteren zijn twijfel over de mogelijkheid van een moslimland als Turkije om zich te voegen naar de geseculariseerde Europese waarden.


Erdogan: ''Scheiding tussen kerk en staat blijft.''