'Vijandelijkheid tegen moslims neemt toe'

Icoon Algemeen nieuws In West-Europa worden moslims dagelijks met steeds meer vijandelijkheid jegens hen geconfronteerd. Vooral na de terroristische aanslagen van elf september 2001 in de Verenigde Staten en van elf maart in Madrid hebben ze in toenemende mate te maken met verbaal en fysiek geweld en discriminatie op het gebied van werk en huisvesting.

De International Helsinki Federation for Human Rights (IHF) meldt dit in een vandaag gepubliceerd rapport. Steeds vaker blijft het niet bij enkel een negatieve houding jegens moslims, maar komen ook aspecten als beledigingen, vandalisme tot en met zwaar fysiek geweld voor.

"Nu de strijd tegen het terrorisme is opgevoerd en het publieke debat steeds meer aandacht geeft aan moslimextremisme, komen moslimminderheden in deze landen en elders steeds meer onder druk te staan", zo stelt IHF-directeur Aaron Rhodes. Het 37 pagina's tellende rapport schetst de situatie in de landen Groot-Brittannië, Denemarken, Frankrijk, Duitsland en Italië. Expliciete voorbeelden van vijandelijkheden worden gegeven in het document.

"Moslims in Groot-Brittannië en Duitsland zijn doelwit geworden van huiszoekingen en arrestaties door de politie op manieren die de rechten hebben geschonden van moslims die niets met terrorisme te maken hebben" zo stelt het rapport. In Italië en Denemarken hebben politici moslims openlijk als een gevaar voor de nationale veiligheid bestempeld en in België en Frankrijk hebben moslims te maken met maatregelen van de regering om meisjes te verbieden een hoofddoekje te dragen.

"In alle gevallen zijn gematigde en vredelievende moslims slachtoffer geworden van de standpunten en daden van een minderheid van extremistische moslims die geweld en intolerantie prediken", stelt Rhodes.

_
Het rapport.