Garnalenvissen met een vuurwapen

De spanningen tussen Nederlandse en Duitse vissers zijn afgelopen week zo hoog opgelopen dat ze zelfs vuurwapens meenemen wanneer ze uitvaren. ” Die jongens zijn nauwelijks meer tegen te houden”, zo laat M.van der Ploeg van een visbedrijf in Groningen de Telegraaf weten.

De afspraak is dat garnalenvissers hun vangst beperken tot tweeduizend kilo. Een aantal Wieringse vissers heeft aangegeven zich hier niet aan te houden. Duitse vissers die de afspraak wel nakomen, hebben vorige week opvarenden van een Nederlandse boot met eieren en jeneverflessen bekogeld.

De bedoeling van het instellen van de quota is dat de prijs van garnalen weer gaat stijgen. Mede als gevolg van het weer is de omzet niet zo hoog als werd verwacht.