Duizenden veroordeelden ontlopen celstraf

Sabinaa had ons via de nieuws-submit te melden:

Icoon Binnenlands nieuwsDe Telegraaf meldt vandaag dat ruim één op de tien delinquenten die door de rechter zijn veroordeeld tot een celstraf, niet in de gevangenis komt. Bijna 3200 mensen hoefden vorig jaar na een veroordeling niet de cel in. Justitie schold in verschillende gevallen de straf kwijt. Dit gebeurde omdat te lang is gewacht met het oproepen van de veroordeelden. Ook blokkeerde de officier van justitie in verscheidene gevallen de celstraf door verjaring. Verder verleende justitie meer dan duizend mensen gratie.

Volgens het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) werd 10.9 procent van alle celstraffen kwijtgescholden. Het CJIB kan niets zeggen over de aard van de delicten waarvoor overtreders niet de cel in hoefden.

Behalve de groep mensen van wie de straf is kwijtgescholden is er ook nog een groep van 5780 mensen die slechts zeer korte tijd in de cel zat. Reden hiervoor is plaatsgebrek in de gevangenis. Verder is er een groep van ongeveer 20 duizend mensen die de geldboete die zij kregen opgelegd in een strafzaak, niet hoefden te betalen.