Klokkenluider krijgt geen financiŽle compensatie

Ad Bos, de man die melding deed van grootschalige fraude binnen de bouwsector krijgt geen financiŽle hulp van de overheid. Volgens het NRC Handelsblad zit de man 'financieel volledig aan de grond' nadat Bos, die zelf werkzaam was in de bouw, vervolgens door zijn werkgever werd ontslagen.

Minister-President Jan Peter Balkenende beantwoordde deze week een verzoek om financiŽle hulp met een brief waarin hij zegt 'geen noodzaak' te zien voor financiŽle compensatie. De premier zegt dat hij de situatie vanuit strafrechterlijk oogpunt heeft bekeken. Hij benadrukt ook dat Bos zťlf nog verdacht wordt van strafbare feiten in de fraudezaken die de klokkenluider zelf naar buiten bracht.

Volgens het NRC Handelsblad staan er in de brief geen dankwoorden of blijken van waardering. Voormalig voorzitter van de parlementaire enquÍtecommissie Marijke Vos prijst Bos. Ze pleit voor een vorm van compensatie voor klokkenluiders. Zo zullen meer werknemers het aandurven om misstanden aan het licht te brengen.

Subheader
De 'Klokkenluider' Ad Bos