Steeds minder autochtonen in grote steden Nederland

The_T had ons via de nieuws-submit te melden:

Er wonen steeds minder autochtonen in de vier grote steden van Nederland, zo blijkt uit recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het percentage autochtonen in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag is de laatste negen jaar gedaald van 64 naar 57%. Van de 43% allochtonen die er nu wonen is 31% niet-westers, de overige 12% komen uit westerse landen.

De verschuiving ontstaat doordat autochtonen uit de steden wegtrekken naar andere gemeenten en allochtonen uit het buitenland daarvoor in de plaats komen. Bij de autochtone stedelijke bevolking is bovendien ook de natuurlijke aanwas lager. Zo trokken er per saldo 89.000 autochtonen weg uit de vier steden. Daarvoor kwamen 63.000 allochtonen in de plaats; daarvan zijn 54.000 niet-westerse allochtonen. Het sterfteoverschot onder autochtonen bedroeg 40.000. Onder allochtonen was juist een geboorteoverschot van 85.000.

In de totale oorspronkelijke stadsgebieden is het aantal autochtonen afgenomen met 129.000, terwijl het aantal allochtonen toenam met 139.000.