Nederlandse scholieren het gelukkigst

blondmeisje16 en Eveli hadden ons via de nieuws-submit te melden:

Nederlandse scholieren zijn de gelukkigste van heel Europa en Noord-Amerika. Dat blijkt uit een internationaal vergelijkend onderzoek naar de gezondheid en het welzijn van scholieren tussen elf en vijftien jaar. Dit onderzoek werd georganiseerd door de wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en vond plaats in ruim dertig landen. Het Trimbos-instituut voerde het Nederlandse deel van het onderzoek uit. Meer dan 7000 kinderen deden mee. Vrijdag werden de onderzoeksresultaten bekend gemaakt.

Vergeleken met hun leeftijdsgenoten in Europa en Noord-Amerika zijn Nederlandse kinderen het meest positief over hun leven.Van hen voelt 92,5% zich gelukkig. Er is wel een verschil tussen Nederlandse jongens en meisjes. De jongens blijken net iets blijer door het leven te gaan (95,5%) dan de meisjes (89,5). In de OekraÔne zijn kinderen het minst gelukkig, daar heeft maar 65,8% een gelukkig gevoel.

Het Trimbos-instituut geeft als een van de redenen dat Nederland zo hoog scoort, de zeer welvarende gezinnen waarin Nederlandse kinderen gemiddeld leven. Daarnaast is bij de meeste kinderen sprake van een stabiele thuissituatie en hebben ze een relatief grote vriendenkring.Van de Nederlandse kinderen die deelnamen aan het onderzoek woont 83% bij beide (biologische) ouders. Dat is in Malta 93 procent en in de Verenigde Staten 60 procent.

Binnen de gezinnen is de verhouding met de ouders over het algemeen uitstekend. Internationaal gezien scoort ons land hier in de top-vijf. In Nederland zijn kinderen graag thuis en na schooltijd minder op straat dan kinderen in andere landen. Dit ondanks hun bovengemiddeld aantal vrienden.

Voor wat betreft het gebruik van tabak, alcohol en drugs scoren Nederlandse scholieren gemiddeld. Het merendeel van de jongeren experimenteert ermee, maar in vergelijking met andere landen blijft de consumptie beperkt.