Grote gevangenisopstand Ecuador

In Ecuador heerst sinds 22 maart chaos in de 34 gevangenissen van het land nadat alle bewakers in staking zijn gegaan voor betere werkomstandigheden en uitbetaling van achterstallig loon. Vertegenwoordigers van de regering proberen zonder bloedvergieten een einde te maken aan de opstand.

Op dit moment wordt er onderhandeld met de gevangenen over betere leefomstandigheden en kortere straffen voor de gedetineerden. De politie heeft op dit moment zeven gevangenissen totaal omsingeld, maar probeert niet het gezag over de gedetineerden te herstellen.

In de hoofdstad Quito stonden opstandige gedetineerden gisteren op het dak van hun gevangenis met messen te zwaaien, terwijl de gevangenis door zeshonderd man politie omsingeld was. De directeur van de gevangenis is bang dat de situatie zal leiden tot een massale uitbraak. De politie vermoedt dat de gevangenen tunnels aan het graven zijn: er is verse aarde gevonden tussen de vuilnis en niemand weet waar die vandaan komt.

Tot de opstand is neergeslagen kunnen gedetineerden die gewond zijn geraakt bij gevechten met medegevangenen zich bij de poort door het Rode Kruis laten behandelen.

Al eerder dit jaar waren er problemen in de gevangenis van Quito. Toen hadden gedetineerden honderden bezoekers gegijzeld.