LPF: "Uitkeringen enkel voor Nederlanders"

Een anoniempje had ons via de nieuws-submit te melden:

Als het aan de Lijst Pim Fortuyn ( LPF ) ligt, dan zullen in de toekomst alle sociale uitkeringen, zoals de bijstand en de wao, alleen nog worden verstrekt aan Nederlanders. Voor toekomstige immigranten zal dan moeten gelden dat ze werk hebben, of een goedverdienende partner, om zich in Nederland te kunnen vestigen.

Dat blijkt uit een gepresenteerd integratieplan van de LPF, welke veel rigoreuzer is dan die van de PvdA, eerder deze week. Wat de LPF betreft verkrijgt een allochtoon enkel nog de Nederlandse nationaliteit, indien aan strenge eisen is voldaan. Deze luiden: tien jaar legaal in Nederland wonen, waarvan minimaal zeven jaar met legaal werk, en geen strafblad. Daarnaast dient een allochtoon met succes een staatsexamen inburgering af te leggen en hij/zij aantoonbaar respect tonen voor de hier geldende normen en waarden.

Zodra een allochtoon aan deze eisen heeft voldaan, gaat vervolgens een proeftijd van vijf jaar in. Daarbij moet men plechtig beloven zich te houden aan onze wetten en de gelijkheid van man en vrouw en hetero's en homo's. Dit wordt vastgelegd middels een contract met de staat. Wanneer betreffend persoon zich hier niet aan houdt, is er volgens de LPF sprake van contractbreuk en kan de allochtoon het land uitgezet worden.

LPF-Kamerlid en oud-minister Nawijn pleitte tevens voor een volledige opheffing van de subsidies aan Turkse en Marokkaanse organisaties. Zo zegt Nawijn: "We moeten met een schone lei beginnen." Nawijn hekelde ook de in groten getale aanwezige schotelantennes in veel wijken in de grote steden. "Kijken naar buitenlandse zenders is slecht voor de integratie. Tegen die schotels moet wat worden gedaan", aldus Nawijn.

Nawijn
Nawijn


Nawijn: "Een sterke vermindering van de immigratie is een noodzakelijke voorwaarde voor echte integratie. Als het zo doorgaat, telt ons land volgens het CBS in 2050 vijf miljoen inwoners van allochtone afkomst en dat is funest voor de integratie." Bovendien moet het aantal importhuwelijken fors beperkt worden, ook door middel van het opschroeven van de eisen hiervan. Zo moeten allochtonen die een partner uit het buitenland willen halen in ons land over een eigen woonruimte beschikken en 24 in plaats van de huidige achttien jaar zijn.

Andere punten uit het LPF-plan: het afschaffen van de dubbele nationaliteit, de aanpak van huisjesmelkers en de uitzetting en eventueel het afnemen van de Nederlandse nationaliteit van terroristen na hun gevangenschap.
_
Ter informatie, cijfers over het aantal importhuwelijken. De laatst bekende cijfers van het CBS:

Partners uit buitenland 2002
Land van herkomstAantal
Turkije3.000 +
Marokko3.000 +
Suriname1.000 +
Voormalige USSR+- 990
USA+- 750
Polen+- 550
Thailand+- 530
Voormalig JoegoslaviŽ500 +
IndonesiŽ500 +
Duitsland+- 300


Het volledige artikel.