"Kabinet praat economie de put in"

Door steeds negatieve mededelingen te doen over de Nederlandse economie, hebben premier Balkenende en vice-premier Zalm de economie beschadigd. Het kabinet heeft om politieke redenen bewust een te negatief beeld geschetst, vinden economen.

De economie in Nederland kromp het afgelopen jaar met 0,75 procent. Dit werd vooral veroorzaakt door tegenvallende consumptie. Een deel van de verklaring hiervoor is volgens de economen het effect van de aanhoudende somberheid van bewindsleden. "Het kabinet heeft de economie extra de put in gepraat," aldus de Amsterdamse econoom Bas Jacobs. "Het kabinet had de bezuinigingen met een visie moeten onderbouwen in plaats van dreigen met onheil," vindt de Utrechtse econoom Harry Garretsen.

De economen vermoeden dat het kabinet de sombere mededelingen deed om politieke redenen. Bezuinigingen zouden zonder economische noodzaak immers moeilijk uit te leggen zijn.

Minister Zalm heeft de afgelopen jaren geleerd om "nooit te laten doorschemeren dat het 'lente' wordt, omdat dan de neiging om door te pakken onmiddellijk verdwijnt," aldus een woordvoerder. Nout Wellink, de president van de Nederlandsche Bank, zegt echter wel een "prille lente" te zien voor de Nederlandse economie.