Ook 101 saluutschoten bij een prinses

McGuyver had ons via de newssubmit het volgende te melden:

Mochten prins Willem-Alexander en zijn vrouw Mßxima een dochter krijgen, dan zal het meisje met 101 saluutschoten worden verwelkomd. Het afvuren van saluutschoten bij een nieuwe koninklijke telg is een oud gebruik. Het was echter normaal om alleen bij jongens 101 schoten af te vuren. Meisjes moesten het met 51 schoten doen.

Aangezien de Grondwet sinds 1983 bij de erfopvolging geen onderscheid naar geslacht meer maakt, heeft het kabinet nu besloten ook meisjes met 101 schoten te verwelkomen. Het is overigens niet bekend hoe de oude getallen, die door koning Willem I zijn ingesteld, in zwang zijn geraakt.

Ook zal de geboorte worden gevierd met het voeren van de Nederlandse vlag met oranje wimpel op overheidsgebouwen, het luiden van klokken en aandacht voor de geboorte op websites van de rijksoverheid en van de diensten, instellingen en andere publiekrechtelijke instellingen die onder de overheid ressorteren. Kinderen en ambtenaren zullen geen vrije dag krijgen.