PvdA: 'asielzoekers moeten stage lopen'

nyrem had ons via de newssubmit het volgende te melden:

De PvdA wil dat deelnemers aan een inburgeringscursus niet alleen maar theoretisch is, maar ook een praktische zaak wordt. Zo zouden asielzoekers verplicht stage moeten gaan lopen bij een bedrijf, buurthuis of school, zodat de taalcursus in de praktijk wordt gebracht.

"Het nieuwe inburgeringsbeleid van minister Verdonk van Integratie is gedoemd te mislukken", aldus PvdA-Kamerlid Jeroen Dijsselbloem. "Het terugbrengen van inburgering tot het halen van een taalpapiertje is een geweldige stap achteruit."

De partij denkt dat een inburgeringscursus alleen haar nut kan hebben, wanneer zowel nieuwkomers als oudkomers verplicht worden de Nederlandse taal buiten hun eigen etnische gemeenschap te moeten gaan gebruiken. Dijsselbloem denkt hiermee twee vliegen in één klap te slaan: niet alleen de taalkennis wordt beter, maar ook zullen meer allochtonen uit hun sociale isolement komen.

Daarnaast vindt Dijsselbloem dat vluchtelingen veel sneller hun eigen verantwoordelijkheid voor de inburgering moeten nemen. "Op dit moment is het nog zo dat alle verantwoordelijkheid wordt ontnomen", aldus de PvdA'er. "Door asielzoekers meer te laten werken is snellere integratie mogelijk, en bovendien kunnen zij dan een deel van de kosten van de opvang betalen, zo klinkt het."

Bovendien wil de PvdA dat minister Verdonk de 6.000 asielzoekers die al een verblijfsstatus hebben, maar nog in een Asielzoekerscentrum zitten in afwachting van een woning, op zeer korte termijn laten beginnen met de cursus. "Bij deze 6.000 komen nog de 2.200 uit de pardonregeling. De minister moet gemeenten opdragen direct een begin te maken met de inburgering van die groep", aldus Dijsselbloem.