Bush wil handel in zeldzame diersoorten toestaan

President Bush van de Verenigde Staten wil veranderingen aanbrengen in natuurbeschermingsmaatregelen. Deze veranderingen houden in dat jagers, circussen en de dierenindustrie diersoorten die met uitsterven worden bedreigd mogen vangen, importeren en mogen doden. Dit schrijft de Washington Post zaterdag.

Hoogbeambten in Washington zeggen dat de toegang tot de zeldzame diersoorten in andere armere landen zowel aan de vraag in de VS naar levende dieren, dierenvellen en andere waardevolle delen dan voldaan zal worden, en dat de armere landen dan winsten maken, zodat er onderhoud aan de leefgebieden van de overgebleven dieren kan worden gepleegd.

Deze en andere voorstellen houden in dat Amerikaanse jagers vrij zijn de met uitsterven bedreigde eenhoornige markhor in Pakistan te doden, licenties te geven aan de dierenindustrie om de zeldzame blauwborst papagaai in te voeren en toestaan om bedreigde Aziatische olifanten te vangen voor circussen en dierentuinen. Ook wil Bush de internationale handel in Afrikaans ivoor deels toestaan. Deze veranderingen hebben geen effect op bedreigde diersoorten in de VS zelf. Op 17 oktober is de datum waarop vastgesteld wordt of de verandering in de wet doorgetrokken wordt.