Winters worden steeds warmer

NuX_NuFF had ons via de newssubmit het volgende te melden:

De kans op een extreem koude winter in Nederland zal in de komende decennia fors afnemen. De kans op een hete zomer neemt daarentegen toe. Dit is gebleken uit berekeningen van het Centrum voor Klimaatonderzoek (CKO) in Utrecht.

Volgens de resultaten van het onderzoek zouden extreem koude winters over dertig jaar voorgoed tot het verleden behoren. Het model gaat bij haar berekeningen uit van een toename van het broeikasgas in de atmosfeer.