"Christendom moet explicieter in grondwet EU"

De Wereldraad van Kerken is van mening dat in de ontwerp-grondwet van de Europese Unie meer nadruk moet worden gelegd op het belang van het christendom voor de geschiedenis en de beschaving van Europa. In de eerste versie wordt aan alle religies evenveel belang toegekend.

Zo zegt het Noorse Bestuurslid van de Wereldraad van Kerken, Bakkevig, dat het christendom bepalend is geweest voor de vormgeving van Europa. Hij vind dan ook dat het op dat punt niet gelijkgesteld kan worden aan andere religies.

"Met andere godsdiensten wordt vooral gedoeld op het jodendom en de islam", zei Bakkevig, "al is het niet de bedoeling hun rol in Europa te bagatelliseren".