Kerkgangers Puiflijk dreigen met schuilkerk

In de plaats Puiflijk dreigt een conflict tussen de pastoor en de kerkgangers hoog op te lopen. Zo hebben parochianen en vrijwilligers uit Puiflijk besloten om vieringen in kerken buiten de parochie te gaan houden. Deze keuze voor 'schuilkerken' wil de groep gelovigen nemen, nu een langdurig conflict met pastoor Van Roosmalen niet op te lossen blijkt.

"Er is maar één weg. Zoals ik het doe, dat is de juiste weg. Andere wegen zijn dwaalsporen." Van Roosmalen, de pastoor van Druten en Puiflijk, hanteert streng de traditionele richtlijnen van de kerk als het gaat om de eucharistievieringen.

Vanwege zijn opstelling hebben parochianen uit Puiflijk besloten hun gebedsdiensten buiten de parochiegrenzen te gaan houden. Volgende week zal de eerste dienst plaatsvinden: een dienst in de Mariakapel in Bergharen.

Van Roosmalen werd 1 oktober vorig jaar aangesteld als pastoor van de Ewaldenparochie in Druten en de Puiflijkse Johannes de Doperparochie. De Brabander wilde na korte tijd een einde maken aan de 'moderne' opvattingen van de grote groep vrijwilligers binnen de parochie.

Twaalf jaar lang, voor de komst van de pastoor, vierden de parochianen in Puiflijk zelf, zonder priester. Er ontstond zo langzamerhand een cultuur van 'aardse' diensten, dichter bij de mens dan bij het Goddelijke mysterie.

Pastoor van Roosmalen draaide snel een aantal zaken terug. Hij paste de strenge kerkelijke richtlijnen toe en verloor daarbij (volgens een grote groep vrijwilligers) de menselijke maat uit het oog.

Het kerkbestuur trad af en gelovigen overwogen zelfs het kerkgebouw in Puiflijk te 'kraken'. Zover was het toen niet gekomen.

De vrijwilligers vonden steun bij andere pastoors uit Maas en Waal. Ze vonden de opstelling van Van Roosmalen niet goed, maar bevestigden wel dat hun ambtsgenoot de richtlijnen van de kerk volgt. "Eigenlijk doen wij het fout", concludeerden ze.

Deze mening is ook bisschop Hurkmans toegedaan, zo bleek tijdens een gesprek tussen kerkvorst en vrijwilligers. "De heer Van Roosmalen is benoemd en zal niet vervangen worden", zei de bisschop tegen de teleurgestelde parochianen.

Inmiddels is de parochie Puiflijk nog maar door één persoon vertegenwoordigd in het parochiebestuur van Druten/Puiflijk, namelijk de pastoor zelf.

"We hebben op alle mogelijke manieren geprobeerd om tot een dialoog met Van Roosmalen te komen", zeggen de vrijwilligers. "We gaan nu onze energie steken in positieve zaken. Als we niet in de Johannes de Doperkerk terecht kunnen, wijken we uit naar andere locaties."

Pastoor Van Roosmalen zegt dat het slechts om een klein gedeelte van zijn kudde gaat. "De kerk in Puiflijk is voller dan ooit. Ik houd er driemaal in de week een eucharistieviering. Mensen komen naar me toe en zeggen 'Dit is nu een kerk waarin wij ons thuis voelen'."