[update] 'Inlaat van zout water compleet zinloos'

Grad had ons via de newssubmit het volgende te melden:

Het TNO kraakt het inlaten van zout water, als middel om het grondwaterpeil te verhogen, compleet af. Vorige week startte het Hoogheemraadschap Rijnland met de inlaat van verzilt water uit de Hollandsche IJssel.

Volgens het TNO zal het grondwaterpeil door deze maatregel nauwelijks stijgen. Daarentegen richt het zout enorme schade aan de natuur aan. TNO heeft dit eind vorige week ook officieel gemeld aan staatssecretaris Schultz van Haegen van Verkeer en Waterstaat.

De rijksoverheid en de waterschappen vrezen dat door het lage waterpeil de grondwaterstand sterk is gedaald. Daardoor zakt Nederland verder onder NAP. Toch noemt het TNO de inlaat van zout water volstrekt zinloos. "Het is slechts een druppel op de gloeiende plaat". De ongewenste en misschien nog onbekende negatieve effecten van zout water op de flora en fauna in de zoetwatergebieden zijn volgens TNO veel groter dan de veronderstelde positieve effecten van de aanvoer van dit water.

Update 18:30

Volgens het ministerie van Verkeer en Waterstaat is het inlaten van zilt water wel degelijk zinvol. Het ministerie zegt dat het doel niet was het grondwaterpeil te verhogen, zoals TNO meldde, maar dat het ging om het oppervlaktewaterniveau.

Door het oppervlaktewater op niveau te houden, wordt voorkomen dat het water in de grond verder zakt, stelt het ministerie.