Hoge Raad moet oordelen over "belediging"

Het hoogste rechtscollege in Nederland, de Hoge Raad in Den Haag, moet beoordelen of het roepen van de kreet "dom hynder" tegen een politieagent beledigend is.

Op 23 juni veroordeeld het Leeuwarder gerechtshof een 32-jarige inwoner uit Drachten tot een boete van 100 euro voor "belediging van een ambtenaar in functie".

De advocaat van de veroordeelde, Tjalling van der Goot, legt de zaak nu voor aan de Hoge Raad, omdat voor zijn cliënt de uitdrukking "dom hynder" geen belediging zou zijn, maar een stopwoord dat hij dagelijks tegen vrienden en familie zou gebruiken. Het gerechtshof in Leeuwarden oordeelde daarover anders, omdat de agent deze term wel als een belediging had ervaren.

En voor degene die zich al lezende afvroegen wat "dom hynder" nou eigenlijk betekent: "dom hynder" staat voor "dom paard".

Met dank aan Beetle die dit bericht niet alleen submitte, maar ook deze kreet voor ons vertaalde!