Tweede generatie allochtonen moderner

Uit een enquÍte van de gemeente Den Haag onder 800 inwoners blijkt dat de tweede generatie Turken en Marokkanen vergelijkbare opvattingen als autochtone Nederlanders heeft, daar waar het gaat over zaken als homoseksualiteit en het zelfstandig wonen van meisjes.

De gemeente ondervroeg dit jaar in haar stadsenquÍte voor het eerst specifiek over de sociaal-culturele opvattingen van verschillende groepen Hagenaars. Turken en Marokkanen van de tweede generatie houden er duidelijk modernere opvattingen op na dan hun ouders.

De Haagse wethouder P. Heijnen van Integratie vindt het verschil in opvattingen tussen oudere en jongere Turken en Marokkanen zeer opvallend: ,,De resultaten stemmen mij hoopvol op het punt van de culturele integratie van de tweede generatie in onze stad.''