Agent: "UFO bij Rendlesham was ik"

Een voormalig veiligheids politieagent zegt hij degene was die 20 jaar geleden voor de UFO close encounter met luchtmachtofficieren bij Rendlesham Forest, Suffolk gezorgd heeft.


Een groep luchtmachtofficieren die een UFO van dichtbij in Rendlesham zeggen gezien te hebben, zou volgens Kevin Conde het zwaailicht van zijn politieauto zijn geweest. Ook zegt hij dat hij voor de grap UFO-geluiden uit zijn luidsprekers heeft laten klinken.

Het Ministerie van Defensie heeft sinds de waarneming die op 27 december 1980 gebeurde, het rapport in de doofpot gestopt. Men is er toch iets over te weten gekomen omdat er informatie uitgelekt was.

Maar onlangs hebben ze het rapport vrij moeten geven vanwege het verdrag van Freedom of Information die ze gesloten hebben. In het tot voor kort geheime rapport op de site van het Ministerie van Defensie, staat hoe een groep luchtmachtofficieren een UFO hebben zien landen bij Rendelsham Forest. Daarop heeft de luchtmacht extra veiligheidsofficieren gestuurd die het vaartuig ook zagen staan. Een mogelijke verklaring nadien, was dat ze een vuurtorenlicht gezien zouden hebben.

Vlak nadat de rapporten zijn vrij gegeven claimt Conde echter, dat hij het was die een grap uitgehaald heeft. Ondanks Mr. Condes verklaring geloven sommige getuigen niet dat ze autolichten gezien hebben in Rendlesham Forest.

US Airforce Sergeant John Burrows zegt: "De blauwe lichten kwamen uit de lucht neerdalen... Ik heb nooit gehoord van enige technologie die in staat is hetgeen te doen wat ik gezien heb.". "Wat wij zagen kan geen politieauto geweest zijn. There's no way possible". Een andere getuige, Brenda Butler, zegt: "Het was absoluut een vaartuig, omdat we het vaartuig daar hebben zien staan."