AEL: actie tegen discriminatie onderwijs

De Arabisch Europese Liga in Nederland (AEL-NL) gaat komende dinsdag in Utrecht demonstreren tegen discriminatie van moslims op scholen en actie voeren voor multicultureel onderwijs. Het protest zal plaatsvinden bij het St. Gregorius College, volgens de AEL een school waar moslimleerlingen mét een hoofddoek op, op een vernederende manier gedwongen worden die af te doen.

Volgens de AEL-NL worden Arabieren en moslims in geheel Nederland van bovenaf gedwongen om te assimileren en monocultureel te worden. ''De overheid en het bijzonder onderwijs voeren een steeds actiever beleid tegen moslimleerlingen die hun geloof praktiseren. Leerlingen die zichtbaar moslim zijn, worden op scholen gediscrimineerd en uitgesloten", aldus de Liga.

De AEL is ook boos op CDA-minister Maria van der Hoeven van Onderwijs. Zij stelde onlangs dat kledingvoorschriften op scholen weliswaar niet discriminerend mogen zijn, maar dat een rooms-katholieke of protestants-christelijke school leerlingen het dragen van een hoofddoekje wél mag verbieden. De school moet dan wel aannemelijk maken dat de kledingdracht strijdig is met de grondslag van de school.

Ook is de AEL-NL niet te spreken het besluit van Van der Hoeven om het onderwijs in levende allochtone talen (OALT) af te schaffen. Volgens de AEL zullen 1.400 docenten werkloos worden als Arabisch en Turks van het rooster verdwijnen. De organisatie benadrukt dat de eigen taal wezenlijk is voor de eigen identiteit.