SP: 'Meest asociale kabinet sinds tijden'

SP-voorman Marijnissen noemde vandaag in het Kamerdebat over de kabinetsformatie de nieuwe regering het meest asociale kabinet sinds de Tweede Wereldoorlog. Hij hekelde vooral D66, dat volgens hem is bezweken voor de verlokkingen van het regeringspluche.

Niet alleen Marijnissen was niet te spreken over de regeringsplannen van CDA, VVD en D66, ook andere oppositieleiders lieten zich hard uit. PvdA-leider Wouter Bos noemde het regeerakkoord "meedogenloos en zonder compassie" voor mensen die het wat minder breed hebben. De PvdA is wel positief over de bestuurlijke vernieuwing, het extra geld voor onderwijs en jeugdzorg en het verdwijnen van het taboe op de hypotheekrenteaftrek.

LPF-leider Mat Herben dichtte de regel ''Snij mee met Balkenende II en De kiezer is de verliezer''. Hij betoogde dat D66 zich heeft laten blij maken met symbolische overwinningen, zoals een districtenstelsel, een gekozen burgemeester en extra geld voor onderwijs. De nieuwe minister van Deregulering noemde Herben compleet overbodig.

Het regeerakkoord stemt droef, concludeerde GroenLinks fractievoorzitster Femke Halsema. Ze sprak van een "armoedig boekhoudersakkoord" dat vooral zwakkere groepen treft. Ze hoopt bij stemmingen in de Tweede Kamer af en toe nog op "een weliswaar eenzame sociale CDA'er en wellicht een enkele sociaal-liberaal bij D66".

Ook de ChristenUnie en de SGP hadden kritiek. De laatste vooral over de plannen voor bestuurlijke vernieuwing.