IBG scheldt 15 miljoen kwijt

De Informatie Beheer Groep (IBG) had goed nieuws voor ongeveer 2.700 ex-studenten; IBG heeft voor ongeveer vijftien miljoen euro kwijtgescholden aan mensen met een te laag inkomen om de schulden af te betalen.

38.135,- euro was het grootste bedrag dat werd kwijtgescholden, waarschijnlijk een eeuwige student verklaarde een woordvoerder van de IBG. Met de beperkingen die tegenwoordig op de studiefinanciering zitten is het vrijwel onmogelijk om zo'n hoge schuld op te bouwen.

Vorig jaar werd een student verlost van een schuld van 50.000,- euro, dit was het eerste jaar waarin de IBG schulden kwijt schold. Aan mensen die weigeren te betalen en zo met een hoge schuld zijn komen te zitten heeft de IBG geen boodschap, alleen mensen met al jaren een heel laag inkomen krijgen mogelijk kwijtschelding van hun schulden.

De belastingdienst doet elk jaar een draagkrachtmeting om te bepalen hoeveel iemand kan betalen. Overigens is wettelijk bepaald dat je maximaal vijftien jaar over het terugbetalen van je studieschuld mag doen, wat er daarna nog openstaat vervalt.