Veel vuurwerkimporteurs overtreden wet

Bij een controle door een inspectieteam van VROM zijn donderdag bij vrijwel alle bezochte vuurwerkimporteurs overtredingen geconstateerd. Bij tien van de twaalf bedrijven bestaat heeft de inspectie zijn twijfels over de veiligheid van het opgeslagen vuurwerk.

De tien bedrijven hadden geen verklaring van TNO waaruit blijkt dat de zwaarheid van het vuurwerk in overeenstemming is met wat er op het etiket staat vermeld. Vier bedrijven zijn nog op slot, omdat zij geen uitsluitsel konden geven over het aanwezige vuurwerk.

In totaal bezocht de inspectie zeventien locaties. Op ÚÚn van de locaties werd 20 ton meer vuurwerk aangetroffen dan er volgens de milieuvergunning mocht worden opgeslagen. Bovendien bleek een deel van het vuurwerk zo slecht verpakt dat de veiligheid in het geding was. 30 ton werd daarop door de officier van justitie in beslag genomen.

De voorzitter van de Branchevereniging Consumentenvuurwerk Nederland is geschrokken de uitkomst van de inspectie. Hij kan niet precies verklaren hoe dat komt. "Het gaat om de manier van verpakken. De meesten doen dat wel goed, maar willen niet mee doen met een controle door TNO. Waarom? Misschien vanwege het geld."

Met dank aan MrRinuxs voor de tip!