De Jong haalt hard uit naar allochtonen

wildhagen had ons via de newssubmit het volgende te melden:

Lijsttrekker Winnie de Jong van de nieuwe partij Conservatieven.nl geeft in de Volkskrant allochtonen de schuld van alle maatschappelijke problemen in Nederland.

"Elke vorm van immigratie zeer sterk beperken," zegt De Jong. Immigranten zijn namelijk volgens haar de oorzaak voor problemen bij werkgelegenheid en wachtlijsten in de gezondheidszorg. Immigranten hebben volgens De Jong geen of lage educatie, een bevolkingsgroep waar weinig werk voor is. Bovendien komen grotendeels immigranten met een slechte gezondheid Nederland binnen, zo stelt de lijsttrekker.

De Jong noemt verder de meeste asielzoekers 'gelukzoekers', die goedkope woningen bezet houden en een groter dan normaal beroep op de sociale zekerheid in Nederland doen.

De Jong zegt dat de nieuwe partij voortkomt uit 'het fortuynisme'. Ze wil met Conservatieven.nl naar 'het Nederland van weleer'. Ze wil niet alleen de grens voor asielzoekers sluiten, maar op termijn ook een groot aantal mensen terugsturen.