CDA en VVD: OM moet moslimscholen onderzoeken

Volgens CDA en VVD moet het Openbaar Ministerie (OM) een onderzoek instellen naar drie islamitische basisscholen die onlangs negatief uit een rapport van de Onderwijsinspectie kwamen. Wanneer het onderzoek leidt tot een veroordeling dan moet hun vergunning worden ingetrokken, zo menen de twee regeringspartijen.

Het gaat om drie basisscholen (in Amsterdam, Enschede en Leiden) die volgens de Onderwijsinspectie onvoldoende bijdragen aan de integratie van leerlingen in de Nederlandse samenleving.

De onderwijsinspectie ziet zelf geen aanleiding voor aangifte, omdat ze geen vermoedens van strafbare feiten, als het aanzetten tot haat, heeft.

Controle godsdienstlessen

De VVD wil ook dat de Onderwijsinspectie meer mogelijkheden krijgt om godsdienstonderwijs te controleren, maar het CDA is hier juist fel op tegen. Op dit moment mag de inspectie geen toezicht houden op de inhoud van godsdienstonderwijs en de Christendemocraten willen dit graag zo houden.

VVD'er Rijpstra wil dit toch veranderd zien, desnoods door een wetswijziging: ''De inspectie moet het godsdienstonderwijs op alle scholen controleren en dus ook kijken of er sprake is van bijvoorbeeld discriminatie jegens homoseksuelen tijdens de godsdienstlessen op christelijke scholen'', zo zei hij.