'In Friesland woonachtige allochtonen verplicht op Friese les'

ringelding had ons via de newssubmit het volgende te melden:

Volgens de Vereniging voor Fries Onderwijs moeten in de provincie Friesland woonachtige allochtonen verplicht op Friese les. De reden hiervoor is volgens een woordvoerder het bewijs dat wanneer men Fries kan verstaan, men makkelijker en sneller integreerd.

De FFU vindt het vreemd dat allochtonen wel verplicht een inburgeringscursus moeten volgen, maar dat de tweede rijkstaal daar niet in voorkomt. De FFU vindt dat de cursus Fries in Friesland onderdeel moet worden van de cursus. "We hopen dat de provincie nu stappen onderneemt", zegt Dijkstra.