Vliegeren verboden in parken van Shanghai

Wildehaar en korens911 hadden ons via de newssubmit het volgende te melden:

Het bestuur van Shanghai, China's grootste stad, heeft een verbod ingesteld op het vliegeren in zo'n 125 parken. Dit verbod is ingesteld omdat er teveel ongelukken zouden gebeuren en dit aantal neemt steeds meer toe. Zo zouden veel wandelaars al een vlieger op hun hoofd gekregen hebben. Ook vindt het bestuur dat het geen gezicht is dat er steeds meer vliegers vast komen te zitten in bomen of elektriciteitsdraden.

Degene die toch het vliegeren niet kunnen laten zullen bestraffend worden toegesproken, maar ze hoeven niet te rekenen op een hogere 'straf' of boete.