SP boekt meer nieuwe leden dan CDA, PvdA en VVD samen

De_Schaduw had ons via de newssubmit het volgende te melden:

Sinds 1 januari 2002 is de SP (Socialistische Partij) per saldo met 4.214 leden gegroeid naar ruim 32.000. In ledental gemeten is ze daarmee de vierde partij van het land. Hierbij wordt het verschil met VVD (48.800) en PvdA (59.000) steeds kleiner. Met een ledental van 79.000 is het CDA nog altijd de grootste partij van Nederland.

Voor het eerst sinds jaren lijkt het ledenaantal van de meeste politieke partijen te groeien. Afgelopen weekeinde maakten CDA, PvdA en VVD hun voorlopige groeicijfers bekend. Vorig jaar verloren deze partijen samen nog 4.500 leden. Dit jaar wist het CDA tot nu toe een nettoledenwinst van 1.000 leden te behalen, de PvdA 1.500 en de VVD 1.366.

De gezamelijke winst van deze 3 partijen (3.866) haalt het echter niet bij de groei van de SP alleen (4.214).

Volgens de SP is een aanzienlijk deel van de nieuwe groei het resultaat van de oproep van SP-voorman Jan Marijnissen ''Het is nu tijd om je met politiek te gaan bemoeien'', die door medewerkers van de partij kort na de verkiezingen in het hele land werd verspreid.