Prostituees Leeuwarden huldigen vuilnisman

Wiebe Hoekstra had ons via de newssubmit het volgende te melden:

In Leeuwarden werd Cees Minnema afgelopen donderdagmiddag in het zonnetje gezet door prostituees. De vuilnisman, die verantwoordelijk is voor de dagelijkse vuilnisronde in de bordelen van rosse buurt de Weaze in Leeuwarden, werd afgelopen donderdag namelijk vijftig jaar.

Zijn collega's hadden zijn wagen versierd, en in de bordeelbuurt kreeg de vuilnisman bloemen en een enveloppe met inhoud van de tevreden dames. Sinds enige tijd wordt, tot vreugde van de prostituees, dagelijks het vuilnis in de bordelen opgehaald door de gemeentereiniging. 'Daarvoor kon het hier echt een vuilnisbelt zijn.'