Het woord "neuken" dateert uit 1706

Realist_ik had ons via de newssubmit het volgende te melden:

Het woord "neuken" blijkt, in zijn seksuele betekenis, ouder te zijn dan gedacht. Het Leeuwarder historisch blad "Leovardia" onthult dat het woord al in 1706 in Leeuwarden werd gebruikt.

Historicus Onno Hellinga onderzocht een getuigenverklaring van "Frouckje Michels" tegen "Wolkammer Johannes Bodendijk". Wolkammer had de vrouw "haer meer als duysentmaal van de olde maeckelaer hadde laten neucken, ja meer als sij hairen aen haer kut had." toegeschreeuwd. Bodendijk was overigens van Duitse afkomst. Het is nog niet bekend of het woord een Fries of Duits woord is.