Mariaverschijning Amsterdam authentiek verklaard

on_air en SvenG hadden ons via de newssubmit het volgende te melden:

Nederland kent een officiele Maria verschijning. Bisschop Punt van Haarlem heeft de verschijningen van Maria in de Amsterdamse Rijnstraat, tussen 1945 en 1961, namelijk als authentiek erkend. Punt heeft dit aan collega-bisschoppen in de gehele wereld geschreven.

In een schilderij, in de Thomas van Aquinokerk in de Rijnstraat, is Maria voor het eerst in 1945 aan de Amsterdamse kantoormedewerkster Ida Peerdeman verschenen. Dit zou zich tot 1961 in totaal 56 maal voordoen. Maria gaf via boodschappen aan dat ze Vrouwe van alle Volkeren genoemd wilde worden. Ook vroeg Maria erkenning voor haar zending als "Medeverlosseres, Middelares en Voorspreekster".

Toen Peerdeman in 1996 overleed hadden de toenmalige bisschop en hulpbisschop van Haarlem, Bomers en Punt, al toestemming verleend voor een openlijke verering van Maria onder de titel Vrouwe van alle Volkeren. Over het bovennatuurlijke karakter van de verschijningen wilden ze toen nog geen oordeel uitspreken. Punt is nu tot de conclusie gekomen dat de verschijningen van bovennatuurlijke oorsprong zijn.

Bisschop Punt is overtuigd van echtheid Mariaverschijning