Nicotinewater voor Amerikaanse rokers

In de Verenigde Staten is een hevige polemiek onketent. Door het op de markt brengen van nicotinewater. Antitabakgroepen verzetten zich tegen de commericialisering ervan. Vanaf volgende week kan het water dat "Nico Water" gedoopt werd, gekocht worden in warenhuizen.

Firma QT 5 Inc is de producent van Nico Water. De directeur van de firma zei "Er zijn hier 38 miljoen rokers, we willen hen een andere vorm van gemakkelijk te krijgen nicotine bieden, die geen rook geeft voor hun omgeving"

20 groeperingen tegen tabak hebben al protest aangetekend tegen het Nico Water. Ze vragen aan de FDA (Food and Drug Administration) dat het water niet verkocht kan worden zonder voorafgaande goedkeuring van de gezondheidsautoriteiten.

Het is nog niet bekend of Nico Water naar Europa komt.