Bisschop: Priesters niet alleen met kinderen

Priesters moeten uiterst terughoudend zijn in de omgang met kinderen, vindt bisschop Wiertz van Roermond. Hij hoopt op die manier een negatief imago van de kerk te voorkomen. Hij riep kerkbesturen en gelovigen op om vrij te praten over eventueel seksueel misbruik. Het moet zeker niet in de doofpot belanden meent Wiertz.

Priesters zouden volgens de bisschop niet langer alleen met kinderen in één ruimte mogen zijn. Wiertz besprak dit tijdens een bijeenkomst met zo'n 200 kerkbestuurders. Aanleiding voor de bijeenkomst zijn de schandalen in met name de Verenigde Staten rond het seksueel misbruik van kinderen door geestelijken.

In ons land zijn de afgelopen zeven jaar 188 klachten ingediend over misbruik door rooms-katholieke geestelijken. Daarvan heeft de kerk er 45 gegrond verklaard.