Melkert: "100 dagen heb ik nodig"

GrijzeDakDuif had ons via de newssubmit het volgende te melden:

Gisteren presenteerde de PvdA het 100 dagen plan. In dit plan staan de belangrijkste 10 punten die de Partij van de Arbeid wil aanpakken, wanneer zij in de regering wordt gekozen. Het vormt de basis voor de inhoudelijke lijn van de campagne tot en met 15 mei.

Binnen 100 dagen wil Melkert het volgende realiseren:

1. Einde aan de wachtlijsten

2. Een voorstel voor een nieuwe WAO-wet met zekerheid voor iedereen.

3. Minder belasting voor mensen die werken of gaan werken

4. Offensief tegen criminaliteit en overlast

5. Betaalbare zorg voor iedereen

6. Het kabinet besluit snel over het mobiliteitsplan, dus meer spoor en beter gebruik van wegen.

7. Het kabinet sluit een convenant met de pensioenfondsen om de overgang naar waardevaste pensioenen te regelen.

8. Meer geld voor ontwikkelingslanden

9. Geen jongere van school zonder diploma

10. Moderne verlofverzekering waardoor mannen en vrouwen beter in staat zijn werken, zorgen en leren te combineren.