PvdA sluit Lijst Pim Fortuyn uit

Robur had ons via de newssubmit het volgende te melden:

Niet alleen D66 en GroenLinks willen niet met de Lijst Pim Fortuyn in zee, ook PvdA-leider Melkert sluit samenwerking uit in een nieuw kabinet. "De enorme kloof die gaapt tussen de plannen zoals Fortuyn die verwoordt in zijn boek 'De puinhopen van acht jaar paars' en het gedachtengoed van de PvdA maakt samenwerking onmogelijk", zei Melkert vanmiddag.

Alle drie de partijen hekelen vooral "de afbraak van de sociale zekerheid" door Fortuyn.

VVD en CDA sluiten samenwerking met Fortuyn nog niet uit, maar hebben net als PvdA, D66 en GroenLinks forse kritiek op zijn verkiezingsprogramma, dat overwegend als a-sociaal en volstrekt onhaalbaar wordt bestempeld.