Hennepteelt in huurwoningen aangepakt

Het wordt zwaar weer voor de naar schatting 100.000 landgenoten die wiet telen in een huurwoning. Woningcorporaties vinden dit onaanvaardbaar en gaan vanaf nu keihard optreden tegen huurders die wietplanten in hun huis verbouwen.

Volgens de corporaties brengen deze thuiskwekers vaak voor miljoenen euro's schade toe aan de panden doordat hennepplanten alleen bij hoge luchtvochtigheid en warmte gedijen tot ze rijp zijn en de toppen kunnen worden geoogst. Behalve schade aan plafonds en vloeren door schimmel, veroorzaken veel thuiskwekers ook overlast door penetrante wietwalmen, omdat ze vaak slechte koolstoffilters of geen goede afzuigers gebruiken. Bovendien wordt er vaak geknoeid met de electriciteit, hetgeen weer brandgevaar oplevert.

Als er voortaan een huurder betrapt wordt op het kweken van wiet, volgt direct een juridische procedure om de bewoner(s) uit het huis te zetten. Een nieuwe woning wordt niet aangeboden. Bovendien komen alle procedurekosten voor rekening van de huurder. Voorheen lag dat juridisch heel lastig, maar sinds de uitspraak van de rechtbank in Enschede, die positief oordeelde op een uitzettingsverzoek voor een wietkweker, voelen de woningcorporaties zich daarin gesteund door de rechterlijke macht.

De Aedes, de landelijke koepel van woningbouwcorporaties, meent dat er veel te veel getolereerd wordt in Nederland. De drugsproblematiek moet volgens hen veel strenger en op alle fronten worden aangepakt. Aedes meent dat het gedoogbeleid volledig uit de hand loopt, ten koste van het woongenot van de gewone mensen.