De soap rond Fortuyn en Leefbaar Nederland

Erikh had ons via de newssubmit het volgende te melden:


Hoogleraar David Pinto heeft zich zondag opgeworpen als kandidaat-lijsttrekker van Leefbaar Nederland. Hij stond al nummer twee op de lijst achter Pim Fortuyn. David Pinto is professor en bijzonder hoogleraar interculturele communicatie aan de Universiteit van Amsterdam. Pinto heeft een Joods-Marokkaanse achtergrond. Hij is voor een restrictief toelatingsbeleid voor asielzoekers, wil een eind maken aan de ,,softe'' aanpak van immigranten, en is tegen het welzijnsbeleid dat mensen ,,doodknuffelt'' en afhankelijk maakt. Pinto was eerder verbonden aan de PvdA, VVD en D66. Hij staat ook op de kandidatenlijst van de lokale partij Amsterdam leeft!

Oproep aan Fortuyn

Vanmorgen in Ontbijt-tv deed Pinto een beroep op Pim Fortuyn om zijn omstreden uitspraken terug te nemen. Op het punt van de asielzoekers heeft Fortuyn een uitspraak van het congres van de partij genegeerd, aldus Pinto. Pinto vindt dat Fortuyn zich alsnog moet aansluiten bij het programma. Hij hoopt dat Fortuyn behouden kan blijven voor LN, maar is bereid het stokje van hem over te nemen.

Filip DeWinter: 'Uitspraken gaan te ver'

De leider van het Vlaams Blok, Filip DeWinter, vindt dat een aantal uitlatingen van Pim Fortuyn in de Volkskrant van zaterdag te ver gaan. Vooral diens stelling dat de islam een 'achterlijke cultuur' is, is volgens Dewinter 'ongenuanceerd'. Ook met zijn opvatting dat moslims de toegang tot Nederland moet worden geweigerd, waagt Fortuyn zich 'op glad ijs', vindt DeWinter.

"De essentie is dat de islam tegengesteld is aan de westerse beschaving, met heel andere opvattingen over bijvoorbeeld de scheiding van kerk en staat en de positie van de vrouw. Maar daarmee kun je niet zeggen dat de islam achterlijk is. Wij vinden dat islamieten die zich hier vestigen, zich moeten aanpassen aan ons waardepatroon. Maar we geven geen waardeoordeel", aldus DeWinter.

Fortuyn

Volgens Fortuyn klopt de manier waarop het Volkskrant interview wordt uitgelegd niet: "De manier waarop dit alles wordt opgediend irriteert me. Alles is uit zijn context gehaald. Het gesprek was aangenaam maar mijn uitspraken zijn misbruikt. Nee, ik heb het verhaal niet geautoriseerd (goedgekeurd). Dat doe ik nooit. Met alle risico's vandien, dat zie je nu maar weer. Alles wat ik heb gezegd staat in mijn boeken. Ik schrijf het alleen veel beter op dan de journalisten".

Waarom neemt Fortuyn met zijn harde uitspraken over asielzoekers afstand van Leefbaar Nederland?. "Oké, ik zeg nu niet meer dat het druk is in Nederland maar zeg gewoon dat Nederland vol is. Die stap is gemaakt."

Waarom het verbod op discriminatie afschaffen?. "Ik heb dat in mijn boek, Tegen de islamisering van Nederland,al lang uitgelegd. Het is niks nieuws. Als dat wetsartikel ertoe leidt dat we niet meer kunnen zeggen wat we willen en als het een open discussie over de islam en het vreemdelingenvraagstuk in de weg staat, moeten we dat artikel afschaffen. Het artikel wordt al jaren gebruikt om onze vrijheid van meningsuiting te beperken".

Hans Wiegel: Fortuyn was te gretig

Het politieke orakel uit het Noorden, VVD'er Hans Wiegel heeft op Radio 1 laten weten dat hij de uitspraken van Fortuyn ook te ver vond gaan. Hij denkt dat Fortuyn zich heeft laten meeslepen door het grote succes en zo ''te provocerende opmerkingen'' heeft gemaakt. De ophef, over artikel één v/d grondwet, van de andere politieke partijen vond Wiegel ''wel erg gretig''. Met name het erbij halen van het dagboek van Anna Frank, dat D66 zaterdag deed, vindt hij beneden alle peil. Opmerkelijk is volgens Wiegel dat ook de Volkskrant vandaag deze opmerking van D66 smakeloos noemt.

De politiek moet volgens Wiegel nu niet op zijn lauweren gaan rusten na het echec van Fortuyn en LN. ''Ik moet nog maar zien dat LN zoveel minder zetels gaat halen. Bovendien blijft de onvrede die de kiezers hebben gewoon bestaan''. Of Fortuyn daadwerkelijk met een Lijst Fortuyn komt valt volgens Wiegel nog te bezien, maar hij gelooft absoluut niet in een vooropgezet plan van Fortuyn en LN: "Daar ken ik Jan Nagel veel te goed voor".