Lijkje van baby per ongeluk in wasmachine

Rop2000 had ons via de newssubmit het volgende te melden:

In Engeland is opschudding ontstaan nadat bekend is geworden dat een overleden zuigeling is meegewassen in de wasmachine van een ziekenhuis. Het lichaam van het te vroeg geboren jongetje kwam door onduidelijke oorzaken terecht in de vuile was van het mortuarium en belandde uiteindelijk in de wasmachine.

De affaire heeft in Groot-Brittannië de kritiek op de gezondheidszorg doen oplaaien. Premier Blair heeft inmiddels via zijn woordvoerder verklaard dat het om een op zich zelf staand incident gaat. Hij verklaarde geschokt te zijn en heeft zijn medeleven betuigd aan de ouders van de baby.

De vader van het kind heeft inmiddels laten weten de excuses van het ziekenhuis in Sidcup, ten zuidoosten van Londen, niet te aanvaarden.